Splošni cilji predmeta

SPLOŠNI CILJI

Učenci spoznajo, razumejo, usvojijo, uporabijo in ovrednotijo pomen pravilne, varne in varovalne prehrane ter vpliv prehranskih navad in razvad na zdravje,

se navajajo na zdravo in kulturno prehranjevanje in pravilno ter gospodarno uporabo živil,

se naučijo načrtovati dnevne obroke hrane z upoštevanjem hranilnih in energijskih vrednosti posameznega obroka,

se usposabljajo za uporabo ustreznih gospodinjskih aparatov in pripomočkov in njihovo vzdrževanje z upoštevanjem varnosti pri uporabi,

se naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih ter na poznavanju ekonomske propagande in njenega vpliva na potrošnika,

usposabljajo se za smotrno gospodarjenje, varčnost pri uporabi materialnih dobrin, časa in energije,

razvijajo spretnosti, delovne navade, vztrajnost in natančnost za vsakdanja opravila.

TEMELJNA NAČELA

  1. načelo: Enakost med spoloma

To načelo uresničujemo z obveznim vključevanjem učencev v pouk gospodinjstva.

  1. načelo: Enakopravnost skupnega dela

To načelo uresničujemo tako, da ne delimo nalog, aktivnosti in praktičnega sprostitvenega dela za

vsakodnevno nego in (samo)oskrbo po spolu

  1. načelo: Gospodarnost (Ekonomičnost)

To načelo uresničujemo z navajanjem na gospodarno upravljanje virov, ki vključuje izbor, odločanje in

prevzem odgovornosti v nekaterih okoliščinah.

  1. načelo: Ekološkost

To načelo uresničujemo z razvijanjem odgovornosti za vzdrževanje in ohranjanje človekovega bližnjega in daljnega okolja ter z razvijanjem odgovornosti do osnovnih prostih dobrin: vode, zraka in zemlje.

  1. načelo: Ergonomija

To načelo uresničujemo pri poučevanju praktičnega dela in spretnosti s tem, da smo pozorni na pravilne gibe, rabo časa, opreme in delovnega prostora.

  1. načelo: Etičnost

To načelo uresničujemo z razvijanjem čuta za odgovornost, sožitje, pravičnost, spoštovanjem dela

drugih itd.

  1. načelo: Estetika in kultura

To načelo uresničujemo z razvijanjem učenčevih ustvarjalnih sposobnosti za estetsko opremljanje in

dopolnjevanje osebnega prostora ter drugih prostorov doma in v šoli, z razvijanjem estetskega občutka za osebno urejenost pri oblačenju ter razvijanjem občutka za barvno in oblikovno skladnost pri pripravljanju in ponudbi jedi.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja